top of page
Datový zdroj 14_300x-8.png

Inovace

 • Inovace PRODUKTŮ
  Pomůžeme Vaší firmě se zavedením nových výrobků a služeb na trh, budeme nápomocni při schvalovacích procesech, zpracujeme rizikové analýzy.

   

 • Inovace PROCESŮ
  Pomůžeme Vám zavést nové, popřípadě inovované, procesy, které umožní firmě efektivnější obsloužení zákazníků.

   

 • Inovace OBCHODNÍCH MODELŮ
  Pomůžeme Vaší firmě najít nové způsoby, jak oslovit zákazníky a poskytovat jim vyšší přidanou hodnotu.

Pomůžeme Vaší firmě vymyslet a následně zavést do praxe zlepšení, která se projeví v ekonomických ukazatelích firmy (zejm. zisk, tržby).
 

Aby firma nečelila reklamacím nebo obrovským finančním ztrátám musí mít produkt správně otestován.

Audit digitální připravenosti 

Pomáháme firmám v jejich digitální připravenosti. Smyslem všech investic by mělo být vytváření nebo posilování firemních konkurenčních výhod. V rámci DIGITÁLNÍHO AUDITU postupujeme takto: 

 • Zjišťujeme, jaká je strategie firmy, jaké jsou její cíle, kde vidí příležitosti a ohrožení.

 • Prověřujeme, nakolik si firma uvědomuje změny, které digitalizace/automatizace v jejím oboru přinese, a zda se na ně systematicky připravuje nebo ne.

 • Procházíme jednotlivé firemní procesy a ukazujeme si, co všechno se u nich dá digitalizovat/automatizovat, a to od nejjednodušší a nejlevnější úrovně až po naprostou špičku. Součástí je zmapování výchozího stavu
  a rozhodnutí, které činnosti a do jaké cílové úrovně technické vyspělosti má smysl jednotlivé procesy v dané firmě digitalizovat/automatizovat. Ne vždy je totiž smysluplné, stejně jako finančně realizovatelné digitalizovat/automatizovat vše, popř. na tu nejvyšší možnou úroveň.

 • Výstupem je komplexní zpráva, která navrhuje strategii digitalizace/automatizace v několika krocích, od těch nejlevnějších a okamžitě proveditelných, přes krátkodobé investice s nejvyšším přínosem, až investice realizovatelné v delším časovém horizontu. Rozhodnutí, do čeho nakonec půjde, je samozřejmě na klientovi.

Plnou verzi digiauditu, včetně výstupní zprávy, jsme zrealizovali v těchto firmách:

unnamed.jpg
SOLEA CZ.png
MGL_s_r_o_-logo-F115DAC4EF-seeklogo.com.

Zjednodušenou verzi digiauditu, která primárně slouží jako podklad pro dotaci, jsme provedli těmto firmám:

logo HAZE.png
logo Bezva obaly.png
logo pruniwerk.png
CSA.png
logo_MSV_Studénka.png
LOGO_CZECH_QUALITY_S_NOVOU_ADRESOU.jpg
unnamed.png
logo KOVOMA Tech s.r.o..png

Více informací Vám poskytne:

_JZ_0119.jpg

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

logo TG PNEU v.o.s..png
Logo-YESCHIPS-300x153.jpg
logom Nedform.gif
stažený soubor.jfif
Datový zdroj 4_300x-8.png
Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page