Inovace

 • Inovace PRODUKTŮ
  Pomůžeme Vaší firmě se zavedením nových výrobků a služeb na trh, budeme nápomocni při schvalovacích procesech, zpracujeme rizikové analýzy.

   

 • Inovace PROCESŮ
  Pomůžeme Vám zavést nové, popřípadě inovované, procesy, které umožní firmě efektivnější obsloužení zákazníků.

   

 • Inovace OBCHODNÍCH MODELŮ
  Pomůžeme Vaší firmě najít nové způsoby, jak oslovit zákazníky a poskytovat jim vyšší přidanou hodnotu.

Pomůžeme Vaší firmě vymyslet a následně zavést do praxe zlepšení, která se projeví v ekonomických ukazatelích firmy (zejm. zisk, tržby).
 

Aby firma nečelila reklamacím nebo obrovským finančním ztrátám musí mít produkt správně otestován.

Více informací Vám poskytne:

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Datový zdroj 2_300x-8.png