top of page

Rozvoj průmyslové digitalizace pohledem Kamila Košťála pro časopis Control EngineeringNa začátku bychom mohli pro ty, kteří ještě neznají společnost Key2business, představit zaměření a rozsah vašeho podnikání?

Hlavním posláním společnosti je pomáhat firmám vytvářet nové konkurenční výhody. A to prostřednictvím digitalizace a automatizace, jejichž smyslem je skokové zvyšování efektivity vnitřních procesů, vymýšlení nových produktů a služeb, popř. vytváření zcela nových business modelů. Start-upům i dalším inovativním společnostem pomáháme s uváděním nových produktů na trh, kdy jim pomáháme se získání všech nezbytných oprávnění pro vstup na trh. A v neposlední řadě se věnujeme minimalizaci rizik budováním tzv. antifragility, což je schopnost vytěžit i z nepříznivých podmínek maximum.


Sídlíte v Ostravě. Znamená to, že většinu svých aktivit realizujete v Moravskoslezském kraji?


To hodně záleží na poskytované službě, která je zase závislá na velikosti klienta. Velcí klienti, kteří hledají složitější a tedy i dražší řešení, jsou situováni převážně mimo Moravskoslezský kraj. Menší klienti, kterým pomáháme nacházet jednodušší řešení, pochází převážně z Moravskoslezského kraje.


Aktuální vydání Control Engineering se věnuje fenoménu Průmysl 4.0 v Česku. Jak vnímáte rozvoj průmyslové digitalizace a automatizace u nás z vašeho pohledu?


Existují zásadní rozdíly v připravenosti mezi firmami, a to jak těmi velkými, tak malými. Ty, které jsou součástí velkých nadnárodních skupin, mají většinou velmi dobré povědomí o tom, co digitalizace/automatizace znamená a co jim v jejich podnikání může přinést. Digitalizace/automatizace tvoří nedílnou součást jejich strategie, mají ve svých týmech odborně zdatné zaměstnance a většinou mají i dostatek kapitálu na realizaci konkrétních investic. Velké firmy, které nemají zázemí nadnárodní společnosti, nebo které nepracují ve vysoce inovativních oborech, jsou na tom většinou hůře. Nemají jasnou strategii využití digitalizace/automatizace pro zvýšení své konkurenceschopnosti, popř. vytvoření nových služeb či modelů podnikání, investují ad-hoc především do „ostrůvkových“ řešení, řešících konkrétní problém, ne ucelený systém, nemusí mít ani dostatek kapitálu na nezbytné investice.

U malých a středních firem je situace ještě složitější. Pokud se nejedná o firmy vyloženě podnikající v oborech digitalizace/automatizace, nevěnují těmto oblastem tolik pozornosti jako velké firmy. Statistiky uvádí, že v EU je dobře připraveno pouze cca 20 % malých a středních firem. Důvodem je nedostatečné povědomí majitelů a manažerů těchto firem o přínosech digitalizace/automatizace - pokládají je za „drahé hračky“; nedostatek kapitálu na investice - investice do strojů má pro ně vyšší prioritu i návratnost; stejně jako nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by byli schopni projekt připravit a realizovat - rozhodování i realizace leží především na majiteli. Nicméně i tyto firmy budou muset digitalizovat, buď proto, že to po nich bude vyžadovat trh, nebo proto, že přijdou o dosavadní konkurenční výhody, jakými jsou kvalita a flexibilita za nízkou cenu - automatizovaná pracoviště budou umět totéž, a to rychleji a levněji.


S čím se na vás zákazníci nejčastěji obracejí? Jedná se spíše o malé nebo střední podnikatele?


Robotizace, popř. využití umělé inteligence v procesech jako je plánování výroby a skladových pohybů, preskriptivní údržba, popř. nastavování linek zajímá především velké firmy, kterým tyto aplikace mohou pomoci zvýšit flexibilitu a ušetřit náklady. Jedná se o větší investice a tyto firmy vědí, proč si je pořizují.

Služby v oblasti osvěty, zpracování strategie digitalizace/automatizace, popř. přípravy podkladů pro dotační projekty využívají především střední a menší firmy. Jejich majitelé jsou specialisté na svůj obor podnikání, nicméně nemají jasnou představu, co digitalizace/automatizace všechno může obnášet a v čem by jim v jejich podnikání mohly pomoci. Těchto firem je samozřejmě mnohem více, než těch velkých.


Jednou z činností, kterou poskytujete, je audit digitální připravenosti firmy. Co vše ve vašem podání tento proces představuje?


Smyslem všech investic by mělo být vytváření nebo posilování firemních konkurenčních výhod.. Tzn., že v prvním kroku zjišťujeme, jaká je strategie firmy, jaké jsou její cíle, kde vidí příležitosti a ohrožení. V dalším kroku prověřujeme, nakolik si firma uvědomuje změny, které digitalizace/automatizace v jejím oboru přinese, a zda se na ně systematicky připravuje nebo ne. V dalším kroku pak procházíme jednotlivé firemní procesy a ukazujeme si, co všechno se u nich dá digitalizovat/automatizovat, a to od nejjednodušší a nejlevnější úrovně až po naprostou špičku. Součástí je zmapování výchozího stavu a rozhodnutí, které činnosti a do jaké cílové úrovně technické vyspělosti má smysl jednotlivé procesy v dané firmě digitalizovat/automatizovat. Ne vždy je totiž smysluplné, stejně jako finančně realizovatelné digitalizovat/automatizovat vše, popř. na tu nejvyšší možnou úroveň. Výstupem je komplexní zpráva, která navrhuje strategii digitalizace/automatizace v několika krocích, od těch nejlevnějších a okamžitě proveditelných, přes krátkodobé investice s nejvyšším přínosem, až investice realizovatelné v delším časovém horizontu. Rozhodnutí, do čeho nakonec půjde, je samozřejmě na klientovi.


Pomáháte rovněž firmám zvyšovat efektivitu za pomoci nástrojů štíhlé výroby a LEAN analýzy. Máte již nějaké konkrétní reference?


Zavádění nástrojů štíhlé výroby se věnuji více než 20 let, a to zpočátku jako manažer výrobních firem, kde jsme si tyto nástroje implementovali pro sebe, tak později jako konzultant v jiných společnostech. Těch referencí by byly desítky, především se jednalo o střední firmy z různých oborů, od automotive, přes výrobu strojů a jiných zařízení, až po výrobu nábytku. Tyto zkušenosti velmi pomáhají při vytváření strategie digitalizace/automatizace, protože se s majiteli a manažery bavíme jazykem, kterému rozumí. Navíc jsme schopen podívat se na firemní procesy jako celek, neřešíme jednu nebo dvě konkrétní technologie nebo aplikace. Což jsou zkušenosti, které řadě dodavatelů specializujících se na dílčí řešení v oblasti Průmyslu 4.0 chybí.


V čem se nejčastěji rozcházejí plány a očekávání majitelů s doporučeními, které vycházejí z vaší intervence?


Majitelé většinou mají představu, CO potřebují řešit, hledají ale cesty JAK by to šlo udělat. Např. potřebují skokově zvýšit produktivitu práce, neví ale, jaké nástroje ať už v rámci LEAN nebo digitalizace/automatizace jim mohou pomoci tento úkol vyřešit. Popř. nemají představu, jaké dodavatele poptat, v čem se jednotlivá řešení liší, jaká řešení jsou vhodná pro firmu jejich velikosti apod. Jejich hlavním očekáváním tedy je, že jim pomůžeme najít cestu a vyhnout se slepým uličkám, upozorníme na vhodnost jednotlivých řešení, podíváme se na jejich firmu komplexně, z nadhledu, a především ušetříme spoustu času a peněz spojených s metodou pokus-omyl a s testováním různých dodavatelů dílčích technologií. Očekávají, že jim doporučíme prověřená řešení, prověřené dodavatele, popř. i dohled nad realizací. A v čem se doporučení mohou od očekávání lišit? Ne vždy je příčina tam, kde ji viděli. Často chtějí technologií řešit něco, co je způsobeno nevhodným vedením, organizací práce, popř. absencí systému výkonových ukazatelů. Ne vždy si uvědomují, že nedosáhnou maximálního efektu, pokud nebudou mít funkční ERP systém a dobře nastavenou práci s daty. A ne vždy si uvědomují, jak úzkou součinnost a podporu dodavatel od firmy potřebuje, protože odpovědnost za úspěšnost realizace leží z velké části na klientovi.


Společnost Key2business je rovněž velmi aktivní na poli odborných konferencí a seminářů, kde se snažíte propojovat výrobní sféru s odborníky a správními subjekty. Jako jedna z mála firem jste v době, kdy řada organizátorů své akce kvůli koronaviru hromadně rušila, pořádali zajímavou konferenci v Ostravě, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem. O jakou akci se jednalo, kdo se prezentoval a jací lidé nebo instituce tvořili auditorium?


V posledních měsících proběhla řada konferencí na téma digitalizace/automatizace. Jejich společným jmenovatelem byla atraktivní jména řečníků, převážně z velkých institucí popř. nadnárodních firem. Problémem je, že pro naprostou většinu firem jsou tyto přednášky příliš teoretické, nebo jsou pro ně prezentovaná řešení z důvodu požadavků na investice a odbornost řešitelů nerealizovatelná.


Našim cílem bylo udělat menší konferenci, zaměřenou na jednodušší, pragmatická řešení, která by byla realizovatelná i ve firmách střední nebo menší velikosti. Účastníky byli především zástupci výrobních firem, kteří hledali právě takováto řešení. Menší rozsah zároveň umožnil intenzivnější komunikaci s řečníky.


S jakým závěrem jste z ostravské konference odjížděli jako pořadatelé vy sami? Jak vás motivovala pro další období, které podle všeho nebude pro investice do digitalizace v řadě firem zrovna ideální?


Na nadcházející období je možné pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Firmy budou mít kvůli poklesu ekonomiky méně prostředků na investice, a proto do digitalizace nepůjdou. Nebo si uvědomí rizika, do jakých se dostaly kvůli přílišné závislosti na lidech a na informacích na papírech a v Excelech, nebo kvůli nedostatečné schopnosti uřídit efektivitu kvůli absenci dat a začnou s tím něco dělat. Z mého pohledu dnešní ekonomická situace investice do digitalizace/automatizace značně urychlí, a to jednak kvůli budoucímu ekonomickému efektu, jednak právě kvůli minimalizaci budoucích rizik. Člověk taky často začne přehodnocovat priority a investovat do svého zdraví až když onemocní, a u firem to vidím stejně. Proto vidím budoucnost digitalizace/automatizace v České republice velmi optimisticky.Comments


bottom of page