top of page
Datový zdroj 15_300x-8.png

Monitoring norem a nařízení
s cílenými rešeršemi

Jakým problémům mohou čelit firmy?
Jakou platnou legislativu musí splňovat
jejich procesy a výrobky?

 • Velké množství norem a častá frekvence jejich změn.
   

 • Musíme se řídit evropskými normami a předpisy, přestože ještě nejsou zavedeny v českém právním řádu.
   

 • Není v silách firem ani firemních právníků uhlídat změny a posoudit relevantnost změn na firmu.
   

 • Velké množství firem řeší naplnění požadavků směrnic, norem a nařízení až ve chvíli, kdy od nich zákazník požaduje certifikáty a prohlášení, což může zmařit investice do vývoje nového produktu.

Firma by měla mít zajištěný proces hlídání směrnic
a technických norem tak, aby se dopředu připravila
na změny a požadavky zákazníků. Získají tak náskok
před konkurencí.

Jaké otázky by
si firma měla položit?

 • Jsme si jisti, že naše produkty naplňují veškeré požadavky předpisů?
   

 • Koupí od nás zákazník produkt, když nemáme dostatečně zpracovanou technickou dokumentaci?
   

 • Nehrozí nám rizika, sankce, stahování produktů z trhu?

Proč spolupracovat
zrovna s Key2Business?

 • Kvalifikovaně posoudíme shodu mezi požadavky předpisů a realitou ve firmě (Co vše má naplňovat?).
   

 • Umíme zajistit řešerši platných předpisů a směrnic, které by firma měla naplňovat a jejich vliv na konkrétní firmu.
   

 • Zajistíme monitoring relevantních norem a upozorníme na změny.

 

 

Možnosti
spolupráce:

 • Audit relevantních norem s výstupy a doporučeními.
   

 • Monitoring norem a upozornění na změny.
   

 • Vyhodnocení dopadů připravovaných a realizovaných změn do fungování konkrétní firmy.
   

 • Promítnutí změn do firemních metodik a standardů na klíč.

 

 

Co Vaše
společnost získá?

 • Klid a jistotu
   

 • Minimalizace rizik a předcházení sankcím
   

 • Náskok před konkurencí
   

 • Urychlení pokroku, zásadní úsporu času.

Datový zdroj 4_300x-8.png

Více informací Vám poskytne:

_JZ_0124.jpg

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page