top of page
Datový zdroj 11_300x-8.png

Uvedení nového
produktu na trh

Co všechno musí řešit firmy,
které uvádějí na trh výrobek?

 • Nesprávně vytvořená marketingová analýza může mít za následek, že na trh je uveden výrobek, o který není zájem.  
   

 • Nesprávně nastavený business model má za následek, že i dobře nastavený produkt se nedostane k cílovému uživateli/ke správnému zákazníkovi. 
   

 • Aby výrobek mohl být dodán zákazníkovi musí být bezpečný a spolehlivý, tzn. musí odpovídat požadovaným normám a předpisům

Aby firma nečelila reklamacím nebo obrovským finančním ztrátám musí mít produkt správně otestován.

Jaké otázky by si měla firma položit
před uvedením nového produktu na trh?

 • Vztahují se na můj produkt nějaké předpisy, které musí splňovat
   

 • Potřebuji certifikaci nebo ne?
   

 • Je zpracovaná riziková analýza kompletní?
   

 • Naplňuje technická a uživatelská dokumentace veškeré povinné náležitosti?
   

 • Umím prokázat, že můj produkt bude klientům dlouho a efektivně sloužit?

Proč spolupracovat
s Key2Business?

 • Zjistíme, co máte správně a co ne. Co není správně umíme profesionálně vyřešit/nastavit.
   

 • Dokážeme zařídit provedení potřebných zkoušek a přípravu na ně (nejlepší zkouška = žádná zkouška 😊).
   

 • Poskytneme inspirativní příklady z praxe, ukážeme, jak mohou být aplikovány ve Vaší společnosti a jak díky nim můžete ušetřit peněz

Obsah
workshopu:

 • Specifikace a vyhledání legislativy, nutné pro schválení konkrétního produktu.
   

 • Proces přípravy schválení, na co si dát pozor, kde lze ušetřit čas a náklady.
   

 • Rizikové analýzy (postupy, vzorové příklady).
   

 • Komplexní posouzení technické dokumentace.
   

 • Uživatelské návody.
   

 • Vystavení prohlášení o shodě.Nastavení vnitřních opatření pro zajištění shody.
   

 • Zajištění a vyhodnocení zkoušek.
   

 • Harmonogram realizace.

Co Vaše
společnost získá?

 • Seznámíme Vás s procesem i záludnostmi samotného postupu schvalování, na co nezapomenout, na co vše si dát pozor, proč žadatelé nejčastěji neuspějí.
   

 • Díky mnohaleté vlastní zkušenosti s vývojem, testováním a certifikacemi nových výrobků Vám pomůžeme urychlit proces schvalování a připravit ho tak, aby vše dopadlo hned napoprvé dobře.
   

 • Urychlení pokroku, zásadní úsporu času.

Datový zdroj 4_300x-8.png

Více informací Vám poskytne:

_JZ_0124.jpg

Kamil Košťál

kanil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page