top of page
Datový zdroj 10_300x-8.png

Strategie personalistiky
v digitálním věku

Čemu firmy v práci
s lidmi čelí?

 • Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců, zejména těch kvalifikovaných.
   

 • Nízká angažovanost, nízká loajalita, vysoká fluktuace.
   

 • Generační obměna, odchody dlouholetých zaměstnanců do důchodů.
   

 • Zcela jiné nastavení, postoje a potřeby mladší generace (v roce 2025 mají mileniálové tvořit až 70% zaměstnanců).
   

 • Nepřipravenost firemní kultury a managementu na všech úrovních na zcela jiné formy práce s mileniály.
   

 • Nízká efektivita personálního marketingu.
   

 • Nedostatečná atraktivita zavedených firem pro lidi (především talentované).

Firmy hledají řešení v platech a benefitech, což nemá dlouhodobý efekt. Navíc se jedná o faktory, které jsou velmi jednoduše kopírovatelné. Zejména zavedené, klasické firmy pak obtížně konkurují novým, technologickým firmám.

Co bude vyžadovat
personalistika 21. století?

 • Jiné postoje k lidem, zaměstnance vnímat podobně jako zákazníky.
   

 • Odlišný způsob práce managementu na všech úrovních řízení, vysoce podporující týmovou autonomii. I vedoucí oddělení nebo mistři musí umět rozvíjet a koučovat své lidi, nestačí jen řídit je díky své odbornosti
   

 • Změna role personálních oddělení, mnohem větší zaměření na cílený rozvoj vedoucích zaměstnanců než realizace školení pro „řadové“ zaměstnance.
   

 • Nový personální marketing, zaměřený na zjišťování a řešení potřeb stávajících a potenciálních zaměstnanců a na odlišení se od jiných firem (obdoba komerčního marketingu).

Proč spolupracovat
zrovna s Key2Business?

 • Seznámíme Vás s pozitivy, negativy a očekáváními nastupující generace a co změnit, aby je firma byla schopna co nejvíce namotivovat a co nejlépe využít jejich silných stránek. Odnesete si spoustu inspirace pro vlastní podnikání.
   

 • Díky mnohaleté vlastní zkušenosti s řízením zaměstnanců a s optimalizací firemní kultury se díváme na práci s lidmi z pohledu majitele/manažera firmy.
   

 • Poskytneme inspirativní příklady z praxe, ukážeme, jak mohou být aplikovány ve Vaší společnosti a jak díky nim zvýšit atraktivitu i výkonnost Vaší firmy.

 

Obsah
workshopu:

 • V čem jsou dnešní a budoucí zaměstnanci jiní, jaké jsou jejich přednosti, slabiny, požadavky, proč u nich dosavadní personální nástroje nefungují a co s tím?
   

 • Jaké mají zavedené firmy možnosti konkurovat atraktivním technologickým firmám, jak propojit tradici a budoucnost.
   

 • Jaký vliv mají na motivaci lidí personální nástroje a jaký firemní kultura?
   

 • Posouzení nutných disruptivních změn u jednotlivých personálních procesů (nábor, rozvoj, hodnocení …), tak aby odpovídaly zaměstnancům 21. století.
   

 • Inspirativní příklady inovativního přístupu k personalistice z firem, které jsou pro zaměstnance atraktivní.
   

 • Moderovaná diskuze k využitelnosti jednotlivých témat.
   

 • Výběr témat, díky jejichž zavedení lze zvýšit atraktivitu firmy pro potenciální zaměstnance, včetně kroků nezbytných k realizaci.
   

 • Návrh nové personální strategie a akční plán.

Co Vaše
společnost získá?

 • Personální strategii, která bude řešit personální budoucnost firmy na příštích 5-15 let (místo ad hoc řešení okamžitých potřeb).
   

 • Zvýšení výkonnosti a atraktivity firmy díky změně způsobu práce s lidmi, odlišení se od jiných firem.
   

 • Urychlení pokroku, zásadní úsporu času.

Datový zdroj 4_300x-8.png

Více informací Vám poskytne:

_JZ_0131.jpg

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page