top of page
Datový zdroj 12_300x-8.png

Strategie digitalizace

a automatizace

Kde spočívají největší výzvy
v přípravě firem na digitální ekonomiku?

 • Pouze 20% malých a středních firem je na ni připraveno, u velkých 50%.
   

 • 50% malých a středních firem se domnívá, že se jich digitalizace a automatizace nedotkne, že se týká pouze velkých firem.
   

 • Nedostatek vlastního know-how, odborníků, kapitálu, kapacit pro řešení digitalizace/automatizace.
   

 • Nesoulad mezi „jazykem“, kterým hovoří dodavatelé technologií a jejich potenciální klienti (podnikatelé, manažeři).
   

 • Nedostatek vzorových pracovišť, kde by bylo možné vidět relevantní příklady.
   

 • Velmi nízké povědomí o konkrétních příkladech a přínosech digitalizace a automatizace pro jejich firmu, včetně vazby na dosažení strategických cílů a předpokládané návratnosti.

Toto vše vede nejen k rozevírání nůžek mezi dodavateli a jejich velkými odběrateli B2B), ale i k postupné ztrátě konkurenceschopnosti vůči připraveným firmám (jak B2B, tak B2C). 

Jaké otázky by si měla firma
digitálního věku pokládat?

 • Jak digitalizace a automatizace ovlivní fungování, efektivitu a rychlost procesů v naší firmě?
   

 • Jakým způsobem se digitalizace/automatizace projeví v inovacích nabízených výrobků a služeb? Kde kvůli ní můžeme ztratit/získat konkurenceschopnost?
   

 • Jakým způsobem se digitalizace/automatizace projeví v business modelu naší firmy? Jakým způsobem ovlivní, popř. zcela zvrátí podnikání v našem oboru?

 

Proč spolupracovat
s Key2Business?

 • Seznámíme Vás s hlavními dopady digitalizace/automatizace do inovace firemních procesů, produktů a business modelů. Odnesete si spoustu inspirace pro vlastní podnikání.
   

 • Díky mnohaleté vlastní zkušenosti s řízením a optimalizací firemních procesů (řídících, výrobních i administrativních) Vám představíme digitalizaci a automatizaci z pohledu majitele/manažera firmy, ne dodavatele.
   

 • Poskytneme inspirativní příklady z praxe, ukážeme, jak mohou být aplikovány ve Vaší společnosti a jak díky nim můžeme ušetřit, popř. vydělat více peněz.

 

Připravíme pro Vás workshop
na míru a seznámíme Vás s:

 

 • Základními principy digitalizace/automatizace, proč je z pohledu firem i lidí nevyhnutelná.
   

 • Disruptivními dopady do inovace procesů, produktů a podnikatelských modelů. Jaké procesy a navazující výkonové a ekonomické ukazatele ovlivní.
   

 • Klíčovými technologiemi, které digitalizace/automatizace přinese.
   

 • Příklady, dopady, přínosy do jednotlivých firemních procesů
  a jejich ekonomiky (konkrétně, proces po procesu).

   

 • Výběry oblastí, kde výše uvedené příklady ovlivní podnikatelskou úspěšnost firmy.
   

 • Akčním plánem.

 

Co Vaše
společnost získá?

 • Konkrétní akční plán, který bude říkat nejen co bude nutné udělat, ale hlavně PROČ by do toho Vaše společnost měla jít a CO jí to přinese
   

 • Ošetření strachu, popř. nejistoty Vašich lidí z nové ekonomiky, digitalizace/automatizace.
   

 • Urychlení pokroku, zásadní úsporu času.

Datový zdroj 4_300x-8.png

Více informací Vám poskytne:

_JZ_0131.jpg

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page