top of page
Datový zdroj 16_300x-8.png

Audit digitální
a technologické připravenosti

Firmy, které se chtějí připravit na digitální
ekonomiku, často řeší následující výzvy:

 • Částečně porozumění tomu, co digitalizace/automatizace pro jejich firmu a podnikání skutečně znamená, a jak se reálně projeví v jejích činnostech.
   

 • Nejasná vazba mezi investicemi a budoucí konkurenceschopností firmy, vedoucí k nesystémovému nákupu stroje nebo softwaru.
   

 • Nedostatečné povědomí o tom, že digitalizace/automatizace každé činnosti nebo produktu může mít více úrovní řešení, a ne vždy je nejlepší to nejdražší.
   

 • Limitované porozumění s dodavateli technologií a softwarových řešení, vyplývající z rozdílného přístupu k investicím ze strany dodavatele (řešícího dodávku technologie) a klienta (řešícího úspěšnost v podnikání).

Tyto faktory vedou k tomu, že firma nemá jasno ve svých prioritách a neumí dát potenciálním dodavatelům jasné a konkrétní zadání. CO a PROČ chce dělat  tak, aby na toto zadání dodavatel našel nejvhodnější řešení. 

Jaké otázky by bylo vhodné
si před investicí položit?

 • V čem spočívají hlavní konkurenční výhody naší společnosti? Kde je potřebuji posílit, popř. kde hrozí jejich ztráta?
   

 • Jak jednotlivé procesy ovlivňují klíčové firemní ukazatele, které konkrétní aktivity povedou k jejich zlepšení, zhoršení?
   

 • Jaký je výchozí a cílový stav digitalizace a automatizace jednotlivých činností, do jaké úrovně řešení má smysl jít?
   

 • Které investice firmě skutečně pomohou zvýšit konkurenceschopnost?

Proč spolupráce
s Key2Business?

 • Díváme se na digitalizaci a automatizaci očima majitele/manažera, ne dodavatele. Tzn. posuzujeme audit z pohledu podnikatelské úspěšnosti.
   

 • Navrhneme místa, které má smysl digitalizovat/automatizovat, protože to přinese konkrétní efekty v klíčových firemních ukazatelích, a navrhneme cestu (roadmap) k jejich inovaci.
   

 • Rozčleníme opatření na okamžitá (bez nákladů), rychlá (největší efekt), investiční (dlouhodobá) a volitelná. U každého uvedeme přínosy realizace a rizika nerealizace.

Připravíme pro Vás digitální audit,
jehož obsahem bude:

 • Specifikace klíčových konkurenčních výhod firmy a jejich předpokládaný vývoj, specifikace příležitostí, ohrožení (na trhu i uvnitř firmy).
   

 • Specifikace klíčových ukazatelů úspěšnosti firmy.
   

 • Analýza průchodu poptávky/zakázky firmou z pohledu informačního a materiálového toku, posouzení úrovně digitalizace.
   

 • Analýza jednotlivých firemních procesů (příklady více úrovní řešení, umožňující posoudit úroveň firmy i ukázat cílové řešení).
   

 • Specifikace klíčových míst k digitalizaci/automatizaci s vazbou na klíčové firemní ukazatele a budoucí cíle firmy.
   

 • Akční plán, specifikující 4 etapy změn podle priorit, přínosů a investiční náročnosti.

Co Vaše
společnost získá?

 • Konkrétní akční plán, který bude říkat nejen co bude nutné udělat, ale hlavně PROČ by do toho Vaše společnost měla jít a CO jí to přinese.
   

 • Jasné zadání pro dodavatele konkrétních technologií, softwaru.
   

 • Urychlení pokroku, zásadní úsporu času.

Datový zdroj 4_300x-8.png

Více informací Vám poskytne:

_JZ_0131.jpg

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page