top of page
Datový zdroj 14_300x-8.png

Antikřehká

firma

S jakými přístupy, které mohou
firmu ohrozit, se setkáváme?

 • Nefunkční zastupitelnost, závislost na majiteli/řediteli, klíčových osobách.
   

 • Absence základních postupů a měřitelných ukazatelů, neumožňující efektivně delegovat odpovědnost a hlídat možné odchylky.
   

 • Přílišná závislost na malém počtu obchodních partnerů.
   

 • Neexistence analýzy klíčových vnitřních a vnějších rizik, ohrožujících podnikatelskou úspěšnost firmy, ani jejich koncepční řešení.
   

 • Zaměření pouze na řešení operativních cílů.
   

 • Nutnost řešení neustále se opakujících nedostatků, nedotahování úkolů.
   

 • Absence základních metodik, standardů, umožňujících efektivně rozhodovat, optimalizovat procesy, předcházet rizikům, obejít nutnost certifikace dle norem ISO … apod.

Robustnost, odolnost, stabilita, pevnost, pružnost jsou opaky křehkosti, které zajistí organizaci, že se po otřesu (i neočekávaném) vrátí zpět do původního stavu a co více, náhlé změny a případná krize ji posunou dál.

Jaké otázky by si měla
antikřehká firma  pokládat?
 

 • Na čem stojí podnikatelská úspěšnost firmy a co vše jí může podpořit, popř. ohrozit? Jak rizikům předcházet?
   

 • Jak zajistit, aby metodiky a standardy nebránily inovacím a flexibilitě firmy, ale naopak jí podporovaly?
   

 • Jak s pomocí jednoduchého systému zajistit, aby firma fungovala samosvorně bez nutnosti neustálého hlídání jejím ředitelem?

 

Témata pro
spolupráci:

 • Posouzení funkčnosti systému řízení firmy ve vazbě na její strategické a operativní cíle.
   

 • Specifikace vnitřních a vnějších rizik, jejich monitoring, řešení, metody pro jejich prevenci.
   

 • Ošetření rizik spojených s řízením lidí.
   

 • Aplikace moderních nástrojů pro popis, řízení, optimalizaci firemních procesů.
   

 • Konkrétní příklady jednoduchých nástrojů pro optimalizaci jednotlivých firemních procesů (od strategických a vývojových, až po administrativní).
   

 • Možnosti zjednodušení dodržování legislativních povinností (normy …).
   

 • Akční plán.

Co Vaše
společnost získá?

 • Jednoduchý a funkční systém, podporující podnikatelskou úspěšnost firmy, umožňující předcházet možným rizikům a pokud vzniknou, flexibilně na ně reagovat.
   

 • Více klidu na koncepční a strategické úkoly.
   

 • Urychlení pokroku, zásadní úsporu času.

Proč spolupracovat
s Key2Business?

 • Naučíme vaši firmu imunitě, která rychleji a intenzivněji zareaguje na události, které se dají, ale i nedají předpovědět.
   

 • Díky mnohaleté vlastní zkušenosti s nastavováním, řízením a optimalizací firemních procesů (řídících, výrobních i administrativních) se díváme na systémy z pohledu majitele/manažera firmy, ne byrokrata.
   

 • Díky detailní znalosti norem a nařízení ušetříme firmě náklady spojené s jejich dodržováním.
   

 • Nastavujeme systémy tak, aby podporovaly podnikatelskou úspěšnost
  a nezvyšovaly administrativní zatížení.

Datový zdroj 4_300x-8.png
_JZ_0119.jpg

Kamil Košťál

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Více informací Vám poskytne:

Datový zdroj 4_300x-8.png
bottom of page