kontaktujte

nás

Key2Business s.r.o.

Sokolovská 637/31

741 01 Nový Jičín 

IČ: 08267863

nikola.gelova@k2bcz.com

+420 605 544 997

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Momentálně prožíváme jedno z nejzajímavějších období. Dramatickým způsobem se mění svět. Nastupují nové trendy, ale ne všichni rozumí, co si pod terminologií jako je Průmysl 4.0, digitalizace, automatizace ve firmě mají představit. Našim cílem je firmám a lidem pomoci, aby tyto změny lépe pochopili a v měnícím se prostředí neviděli jen hrozby, ale především příležitosti a do svých strategií tak implementovali jen to, co jim nejvíce pomůže zvýšit jejich úspěšnost v podnikání. 

naše

služby

Antikřehká

firma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Digitalizace

a automatizace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Personalistika

v digitálním věku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Uvedení nových

produktů na trh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Služby public

relation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

naše

služby

Antikřehká

firma

Robustnost, odolnost, stabilita, pevnost jsou opaky křehkosti, které zajistí organizaci, že zůstane stabilní i  ve velmi turbulentním prostředí. Pomůžeme Vaší firmě získat takovou imunitu, která rychleji, intenzivněji a flexibilněji zareaguje na obtížně nepředvídatelné události. Díky tomu získáte nejen větší flexibilitu, ale také jistotu a klid. 

Personalistika
v digitálním věku 

Zaměstnanci generace Y i jejich nástupci mají jiné potřeby, priority, požadavky. Firmy hledají řešení v platech a benefitech, což nemá dlouhodobý efekt. Hledáte cesty, co změnit, abyste se stali pro tyto nové zaměstnance dlouhodobě přitažliví? Pomůžeme Vám nastavit změny, díky kterým budete stejně atraktivní jako start-upy nebo technologické firmy.

Uvedení nového
produktu na trh

Výrobce, dovozce i distributor je povinen při dodávání výrobku na trh plnit řadu legislativních požadavků. Navíc, aby firma nečelila reklamacím, finančním ztrátám nebo ztrátě klientů a trhů, musí být produkt řádně posouzen a otestován, Ukážeme Vám, jak minimalizovat rizika
a jak se připravit na schvalovací proces
či vstup na trh co nejefektivněji. 

Monitoring norem
a nařízení

Ne všechny firmy mají ošetřen proces hlídání směrnic a technických norem tak, jak požaduje evropská legislativa v rámci posuzování shody výrobků. Nemáte
na to vlastní specialisty? Umíme vše pohlídat za Vás. Získejte jistotu, že plníte to, co máte, čas se na požadavky dopředu připravit a tím i náskok před konkurencí.

Strategie digitalizace
a automatizace

Digitalizace a automatizace výrobních a nevýrobních procesů umožní firmám lépe využít své zaměstnance, ušetřit náklady, ale především inovovat nabízené produkty a způsob jejich podnikání. Pomůžeme Vám najít oblasti, kde má smysl digitalizovat a automatizovat, zvýšit tím Vaše konkurenční výhody.

Služby public

relation

Každá firma má svůj příběh. Nezáleží
na velikosti, obratu, ani počtu 
zaměstnanců. Zajímá nás originalita
a zrod Vaší společnosti. Rádi napíšeme poutavé čtení a zviditelníme Vaší společnost, aby se stala lépe dohledatelnou nejen pro Vaše zákazníky, ale i potenciální obchodní partnery. 

Audit digitální a technologické připravenosti

Pouze 20 % malých a středních firem je
na digitalizaci připraveno, 50 % se mylně domnívá, že se jich nijak nedotkne. Jak je
na ni připravena Vaše firma? Na digitalizaci a automatizaci se díváme očima majitele/manažera, ne dodavatele. Výstupem z auditu jsou smysluplné kroky vedoucí k růstu podnikatelské úspěšnosti
a zadání pro dodavatele technologií
a softwaru.

Poskytneme zákazníkům takovou přidanou hodnotu, že se staneme objektem zájmu a touhy s námi spolupracovat.

 

náš

tým

Kamil

Košťál

jednatel

kamil.kostal@k2bcz.com

+420 775 707 885

Pavla

Švancerová

business development manager

pavla.svancerova@k2bcz.com

+420 777 647 440

Nikola

Gelová

back office manager

nikola.gelova@k2bcz.com

+420 605 544 997

 
Datový zdroj 2_300x-8.png